Živá škola - škola životem pro život

V rámci projektu budou spolupracujícím školám nabídnuty krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání učitelů. Tyto kurzy budou pokrývat většinu vzdělávacích oblastí tak, jak je definuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Kurzy budou rovněž zohledňovat inovativní didaktické zásady a budou nabízet moderní studijní materiály. Ty budou učitelé využívat nejen v rámci kurzů DVPP, ale i při vlastním vyučování ve škole. Kurzy budou rovněž zaměřeny na zvládání vzdělávacích strategií pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o kurzy s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programů DVPP.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.52/01.0002

Období řešení projektu

1.6. 2012 - 30.3. 2015

Řešitel projektu

doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.

Řešitelský tým

Hlavní koordinátor projektu: doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.
Koordinátor škol: MgA. Ivana Honsnejmanová
Asistentka rojektu: Adriana Konečná
Finanční manažerka projektu: Pavla Charwortová

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.

Rozpočet projektu

6 000 000 Kč

Cíle projektu

  • Vytvořit nabídku kurzů DVPP pro spolupracující školy.
  • Akreditovat minimálně 20 kurzů DVPP „ušitých na míru“ spolupracujícím školám.
  • Nabídnout kurzy modulové – kurzy tematicky blízké.
  • Nabídnout kurzy zaměřené mimo jiné na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Nabídnout kurzy DVPP zaměřené na problematiku environmentálního vzdělávání.
  • Úspěšně proškolit minimálně 400 učitelů Libereckého kraje.
  • Vytvořit kvalitní studijní materiály k akreditovaným, nabízeným a realizovaným kurzům DVPP.