a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pedagogika, výchova a ostatní

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL

 • KPV
  1. část PePs a obhajoby 31. 5. - 1. 6. 2018
  2. část ČJ a Ma 14. 6. - 15. 6. 2018
 • KSS
  NMgr. Spec. ped. 6. - 8. 6. 2018
  Bc. Soc. práce 6. 6. 2018
  Bc. Spec. Pedagogika pro vychovatele - 11. 6., 15. 6. 2018
 • KPP
  VYCH 11. 6. 2018
  PVČ 11. - 13. 6. 2018
  NMgr. uč. 11. - 13. 6. 2018
  MŠ na KPP 12. - 13.6.

download type pdfJmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Pedagogika, výchova a ostatní - okruh otázek studijního oboru

Vychovatelství

7505T008 | prezenční | magisterské

 • Od 1. 9. 2017

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské

 • od 1. 11. 2016

Speciální pedagogika

7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující

 • 1. 11. 2017

Speciální pedagogika pro vychovatele - Logopedie a psychopedie

7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 11. 2017

Speciální pedagogika pro vychovatele - Etopedie a psychopedie

7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 11. 2017

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura

7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské

 • od 1. 1. 2018

Profesní studium pro střední školy

7504T | prezenční | navazující

 • od 1. 11. 2017

Profesní studium pro 2. stupeň základní školy

7503T | prezenční | navazující

 • od 1. 11. 2017

Učitelství pro mateřské školy - KPP

7531R001 | prezenční | bakalářské

 • od 1.11.2016

Speciální pedagogika - od 2014

7506T002 | prezenční, kombinované | navazující

 • od 2014/2015

Pedagogika volného času - 2018

7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 1. 2018

Učitelství odborných předmětů - 2013

7504R100 | prezenční | bakalářské

 • 2013/2014

Sociální práce a penitenciární péče

7502R024 | kombinované | bakalářské

 • od 2015/2016

Speciální pedagogika předškolního věku

7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 2014/2015

Sociální práce

6731T012 | prezenční, kombinované | navazující

 • od 2014/2015

Speciální pedagogika předškolního věku

7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • 2013/2014