a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Čeština

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL - KČL

Bc. - filologie: 7. 6.
Bc. - specializace v pedagogice: 7. 6., 14. 6.
NMgr.: 15. 6.

Jmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Čeština - okruh otázek studijního oboru

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

7504R269 | prezenční | bakalářské

  • od 1.11.2017

Učitelství českého jazyka a literatury

7504T243 | prezenční | navazující

  • 1. 11. 2017

Český jazyk a literatura

7310R033 | prezenční | bakalářské

  • od 1. 11. 2017