a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Informatika

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL

Není vypsán termín

Podrobnosti na webových stránkách KAPu

download type pdfJmenovací dekret pro Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

download type pdfJmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Informatika - okruh otázek studijního oboru

Informatika se zaměřením na vzdělávání

1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské

  • studium zahájeno 2010/2011 až 2012/2013

Informatika se zaměřením na vzdělávání

1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské

  • studium zahájeno 2013/2014 a později

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

7503T136 | prezenční | navazující

  • studium zahájeno 2012/2013 a 2013/2014

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

7503T136 | prezenční, kombinované | navazující

  • studium zahájeno 2014/2015 a později

Učitelství informatiky pro střední školy

7504T077 | prezenční | navazující

  • studium zahájeno 2012/2013 a 2013/2014

Učitelství informatiky pro střední školy

7503T136 | prezenční, kombinované | navazující

  • studium zahájeno 2014/2015 a později