a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

Projekty podporované OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Dětský koutek TUL - krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

  • Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/54.00123
  • Období řešení: 1.10.2010 - 30.9.2013
  • Zodpovědná osoba: Mgr. Ilona Sovová