a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Items starting with I

ICT v odborné přípravě studentů FP TUL

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0310
 • Období řešení: 2. 1. 2012 až 30. 11. 2014
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Berki

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0088
 • Období řešení: 1. 9. 2010 až 31. 8. 2013
 • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL

 • Registrační číslo: CZ1.07/2.2.00/18.0027
 • Období řešení: 01.06.2011 - 31.12.2013
 • Zodpovědná osoba: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0016
 • Období řešení: 01.01.2011-31.1.2014
 • Zodpovědná osoba: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0319
 • Období řešení: 01.03. 2012 – 28. 02. 2015
 • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0259
 • Období řešení: 20. 5. 2009 - 30. 4. 2012
 • Zodpovědná osoba: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.