Adventní koncerty na faře Církve československé husitské

 

Srdečně Vás zveme na adventní koncerty na faře Církve československé husitské (Náměstí Českých bratří 35/2, 460 01  Liberec V-Kristiánov):
11. prosince 2016 od 17.00
hudbu G. Ph. Telemanna, J. F. Fasche, J. Boismortiera, A. Scarlattiho, G. F. Händela a F. Manciniho hraje Basistova dobrá společnost
12. prosince 2016 od 17.00
Zpívejme s anděly v čase adventním Pěvecký sbor FP TUL

Plakát

Adventní koncert v kapli Vzkříšení Vratislavice nad Nisou

Dne  6. prosince 2016 od 17 hodin se uskuteční v Kapli Vzkříšení Vratsialvice nad Nisou adventní koncert sboru Kvintus a komorního sboru Pedagogické fakulty TUL pod vedením paní sbormistryně paní Konvalinkové.
Zazní skladby A. V. Michny z Otradovic, A. Vivaldiho, P. Ebena, J. Leavit, koledy a gospely.
Nastudovali a řídí Jana Konvalinková a Jiří Doubek.
Plakát

Vánoční koncert v kapli Mistra Jana Husa v Horní Rokytnici

Srdečně Vás tímto zveme na vánoční koncert "Zpíváme s anděly Gloria", který se uskuteční v kapli Mistra Jana Husa v Horní Rokytnici v sobotu 17. 12. 2016 v 16 hodin.

Vystoupí Komorní sbor FP TU Liberec.

Zazní skladby starých mistrů, koledy, gospely, spirituály, folkové písně.

Plakát