Úvodní soustředění pro první ročníky TV a REK

Úvodní soustředění pro první ročníky TV a REK se již tradičně koná před zahájením 1. semestru - 26.09.-27.09.2013 v posluchárně budovy M. Studenti oborů Tělesná výchova a sport a Rekreologie se setkají na dvoudenní akci, která probíhá v prostorách KTV na Harcově  a v přilehlých prostorech. Během akce mají studenti možnost získat mnoho informací o průběhu budoucího studia, akcích, které je čekají během následujících let. Hlavním přínosem akce je možnost studentů se poznat navzájem a také se seznámit s pracovníky KTV. Součástí akce jsou přednášky a sportovní akce.

Opatření děkana 1/2013 - Zápis na FP TUL na akademický rok 2013/2014

V souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok 2013/2014 proběhne zápis studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto "OD 1/2013".

K postupu do 2. ročníku studia musí studenti do 13. 9. 2013 získat alespoň 40 kreditů – viz SZŘ č. 7 odst. 3a).
K postupu do 3. ročníku a vyššího je potřeba získat alespoň 30 kreditů – viz SZŘ čl. 7 odst. 3b).

Nesplnění některé této podmínky je důvodem pro ukončení studia – viz SZŘ čl. 30 odst. 1 písm. d).

Úřední hodiny studijního oddělení ve všech výše uvedených termínech jsou od 8.30 do 15.00 hod.

Průběh zápisu

Studenti si přinesou vytištěné zápisové listy z IS/STAG, které budou podepsané a zkontrolované (zápisový list A pro ak. rok 2012/2013 a zápisový list B pro ak. rok 2013/2014).

Zkontrolované zápisové listy se odevzdají na studijní oddělení spolu s indexem. Studenti si do výkazu o studiu zapíší všechny předměty na zimní a letní semestr 2013/2014, které si zapsali do IS/STAG v rámci předběžného zápisu. Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.

Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do IS/STAG provádí studijní oddělení zcela výjimečně a pouze s písemným potvrzením vyučujícího. Upozorňujeme, že u zápisu budou kontrolovány všechny podpisy u předmětů v indexu.

Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/kreditni-system

V Liberci dne 21. 6. 2013

Zúčastněte se 3D fotosoutěže

Evropská 3D fotosoutěž pro mládež

"THETRIS TRANSNATIONAL 3D PHOTO COMPETITION. Divinity + Destiny + Destination"

Církevní památky regionu České Švýcarsko a Šluknovsko

* Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 26 let.

* Obsahem soutěže je vytvoření 2 technických stereofotografií vybraného regionálního kostela nebo církevní památky pro 3D anaglyf.

* Památky budou zapojené do mezinárodní trasy kostelů nadnárodního evropského projektu THETRIS, které zahrnují regiony Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, České Republiky, Slovinska a Maďarska.

* Nejlepší práce postoupí do nadnárodního kola soutěže a budou převedeny do 3D formátu - anaglyfu k veřejné prezentaci.

* Pro všech 11 vítězů (z každého regionu jeden) bude připravena 3D výstava a zvláštní program během Konference THETRIS projektu v září 2014 ve Fehérgyarmatu v Maďarsku.

Chcete-li se zapojit do naší soutěže, přesné soutěžní podmínky najdete v příloze, anebo spolu s formulářem zde

Studijní odd.

Ve středu 12. 6. 2013 budou dopolední úřední hodiny na SO z důvodu přijímacího řízení ZRUŠENY.