Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice od akademického roku 2014/2015

 

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům
19 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým
rokem 2014/2015, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2014/2015.

Termín pro odevzdání přihlášek je 21. březen 2014.

Podrobnější informace naleznete zde

Informace je zveřejněna rovněž na webových stránkách DZS/AIA: http://www.dzs.cz/file/864/Čína%2019%20stip%202014.pdf

 

Oznámení pro studenty 1. ročníků

Kontrola splněných 10 kreditů za zimní semestr 2013/14 proběhne pouze přes IS STAG. Pro razítko do indexu se dostavte od 19.2. do 31. 3. 2014 v úředních hodinách SO.

Rozvrhová akce KAP/ZED pro informatiky

Rozvrhová akce předmětu KAP/ZED v „sudý“ čtvrtek od 12.30 v letním semestru 2013/2014 je určena pro obor Informatika se zaměřením na vzdělávání. Prosím, aby se studenti tohoto oboru nezapisovali na jinou rozvrhovou akci. Ostatní studenty naopak prosím, aby se nezapisovali na zmíněnou rozvrhovou akci.

Děkuji.
Jan Berki

Volné přelepky na ISIC

Na studijním oddělení jsou v omezeném počtu k dispozici volné přelepky na ISIC karty (150 Kč) na rok 2014.

Předzápis na LS

V příloze naleznete organizační vyhlášku pro provedení upřesňujícího předběžného zápisu na LS 2013/14.

Studijní oddělení nebude provádět žádné změny, vše si studenti provedou v IS STAG sami. 

vyhláška

Přednáška - modulární vzdělávání na SŠ

 

Vážení studenti, vážené studentky,

v pondělí 16.12.2013 od 14:20 do 15:55 vystoupí v K416 v rámci předmětu Školní pedagogika 1 (SP1E) Mgr. Ivana Košková, vedoucí učitelka Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, s tématem modulového vzdělávání středoškoláků v oblasti všeobecných i odborných předmětů. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z řad studentů i učitelů, které problematika zvyšování prostupnosti středoškolského vzdělávání zajímá. Po vstupní přednášce bude i prostor na diskusi a zodpovězení Vašich dotazů. Těšíme se na Vás.

 

 

Rozhodnutí o přiznání stipendií

Informace o přiznání stipendií (ubytovacích, sociálních, prospěchových) naleznete v IS STAG v sekci Moje studium - Moje údaje. Písemné rozhodnutí o přiznání stipendia si vyzvedněte na studijním oddělení FP v úředních hodinách.