Úřední deska - přijímací řízení


Počty přijímaných studentů v akad. roce 2015/16

Dne .

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2015/16, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2015/16 ke studiu (počty přijímaných se přitom rozumí počty těch, kteří se ke studiu zapíší a studium na FP TUL zahájí):  Kvóty FP 2015/16