Dne 30. 6. 2017 - provoz studijního oddělní

Dne .

 Dne 30. 6. 2017 bude studijní oddělení FP TUL otevřeno pouze pro odevzdávání BP/DP. Konání promocí.