SEMINÁŘE z didaktiky matematiky

Dne .

KMD DidSem LS1617Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci zve učitele z praxe a zájemce z řad studentů nejen učitelství na semináře z didaktiky matematiky.

Jednotlivé semináře se budou konat v pondělí od 14:15 hod. v budově G areálu TUL v Kabinetu didaktiky matematiky (Liberec, Univerzitní nám. 1410/1, budova G, 4. patro – event. 3. patro dle počtu zájemců).

3. 4. 2017 - doc. PhDr. Bohumil NOVÁK, CSc. (PedF UP Olomouc) : SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN – PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY I UČITELE
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

10. 4. 2017 - Mgr. Martina HÁLOVÁ (H-Mat, ZŠ Svatobořice - Mistřín) : NĚKTERÁ SPECIFIKA HEJNÉHO METODY PRO ŽÁKY    1. STUPNĚ ZŠ
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty 

15. 5. 2017 -  doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (FIT ČVUT Praha): EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ I K RADOSTI Z MATEMATIKY
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty