Studentská vědecko-umělecká činnost na FP TUL

Studentská vědecko-umělecká činnost (ve zkratce SVUČ) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci je způsobem, jak se FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. V tomto článku zodpovíme několik základních otázek, které může položit hypotetický zájemce o účast v SVUČ.

SVUC banner FAQ

Pro koho je SVUČ určena?

 • pro studenty všech studijních programů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Jaké podmínky je nutné pro přihlášení se do SVUČ splnit?

 • zvolit si téma své odborné práce - ideálně z těch, které nabízí katedra a její pracovníci
 • v případě, že dáte přednos vlastnímu tématu, je nutné získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL
 • vyplnit ve spolupráci se školitelem přihlášku a v termínu daném harmonogram SVUČ ji odevzdat na studijní oddělení FP (paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Jaké téma si mám pro svou SVUČ vybrat?

 • student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu
 • témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů
 • návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad pedagogů TUL
 • téma SVUČ musí být prokazatelně nad rámec povinných studijních povinností
 • téma má souviset s vlastním odborným nebo uměleckým růstem pro budoucí profesi
 • téma může souviset s aktuálně řešenými výzkumnými projekty kateder

Může být téma SVUČ a mé bakalářské nebo diplomové práce stejné?

 • v případě úspěšně řešené SVUČ je vhodné získaná data využít v bakalářské nebo diplomové práci
 • SVUČ ale nemůže být současně řešena jako vlastní bakalářská nebo diplomová práce

Kdy mám zahájit práci na SVUČ?

 • SVUČ je jednoletá, začíná se začátkem letního semestru a končí s koncem zimního semestru
 • student vstupuje do SVUČ zpravidla ve 2., případně v 4. semestru bakalářského studia,
 • ač je SVUČ určena především pro studenty bakalářských programů, ucházet se o stipendium mohou i studenti magisterských programů (pro které je ale primárně určena studentská grantová soutěž, které se studenti bakalářských programů účastnit nemohou)

Získám stipendium?

 • základní stipendium v průběhu řešení SVUČ je 6.000 Kč za semestr; vyplácí se vždy zpětně na základě průběžné zprávy o stavu řešení projektu (vypracované studentem) a hodnotící zprávy od školitele (potvrzení, že student skutečně zadané téma SVUČ zpracovával a v jeho řešení pokročil)
 • mimořádné stipendium SVUČ lze získat na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na tuzemské nebo zahraniční konferenci (do výše 5.000 Kč za osobu a rok)
 • vyplacení základního stipendia SVUČ v druhém (tedy posledním) semestru projektu SVUČ je podmíněno účastní na konferenci SVUČ, která se koná zpravidla v předposledním nebo v posledním týdnu zimního zkouškového období

Kde získám další informace?

 Důležité dokumenty