Co je potřeba během studia

Calendar

Harmonogram výuky

Je potřeba dodržovat důležité termíny! 

Chart

Kreditní systém

Je dobré znát obecné zásady a umět si uzpůsobit tempo studia! 

Sheet of paper

Studijní plány

Je nutné splnit všechny zadané předměty!

Pencil

Tiskopisy

Je žádoucí používat připravené formuláře a žádosti!

Formuláře pro studenty

Žádosti:

 • Všeobecná žádost (doc, pdf)
 • Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku
  spojeného se studiem (pdf)
 • Přerušení studia (doc, pdf)
 • Náhradní způsob plnění (doc, pdf)
 • Uznání předmětů (pdf)

Oznámení:

 • Oznámení všeobecné (doc, pdf)
 • Ukončení studia (doc, pdf)
 • Změna trvalého bydliště (doc, pdf)

Potvrzení:

 • Potvrzení o studiu - prezenční forma (xlsx, pdf)
 • Potvrzení o studiu - kombinovaná forma (xlsx, pdf)

Ostatní: