Úřední deska - výše poplatků spojených se studiem

Podle §58 odst. 6 zveřejní vysoká škola výši poplatků spojených se studiem pro příští akademický rok nejpozději před termínem pro podávání přihlášek ke studiu.

 Výše poplatků pro akademický rok 2017/2018 PDF
 Výše poplatků pro akademický rok 2016/2017 PDF
 Výše poplatků pro akademický rok 2015/2016 PDF
 Výše poplatků pro akademický rok 2014/2015 PDF