Struktura fakulty

Home

Děkanát FP

Složení děkanátu fakulty včetně kontaktních informací

Pencil

Vědecká rada

Složení vědeckého orgánu fakulty a zapisy z jeho jednání.

User male

Akademický senát

Složení samosprávného orgánu fakulty a zápisy z jeho jednání.

User female

Disciplinární komise

Složení komise schválené Akademickým senátem FP 

Pin

Pracoviště fakulty

Katedry a oddělení 

Sheet of paper

Oborová rada

doktorských studijních programů

Důležité dokumenty

Notepad

Výroční zprávy

Dokumenty shrnující činnost a hospodaření fakulty.

Chart

Dlouhodobý záměr

Koncepční dokument fakulty určující její směřování.

Sheet of paper

Vnitřní předpisy

Legislativní dokumenty vydané univerzitou nebo fakultou. 

Warning sign

Opatření děkana

Legislativní dokumenty vydané děkanem fakulty.

Studijní programy

Doktorské studijní programy
Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru. 

Magisterské studijní programy
Jsou navrženy jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů. Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi.

Bakalářské studijní programy
Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

Kurzy dalšího vzdělávání
Fakulta nabízí širokou paletu vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, tzv. kurzů. Některé z nich uskutečňují jednotlivá pracoviště fakulty, jiné jsou realizovány prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání. Velký důraz je v poslední době kladen na rozšíření nabídky kurzů pro učitele v praxi (projekt ESF Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách), kteří si potřebují doplnit kvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP).