Užitečné rady

Book

Slovníček pojmů

Nerozumíte některým slovům, které na univerzitě slyšíte? 

Case

Průvodce studiem

Nevíte jak přežít univerzitní prostřed? 

access

Studentská poradna

Potřebujete pomoci či poradit ve své situaci?

Folder

Pokyny pro závěrečné práce

Nevíte co vše udělat se závěrečnou prací?

Co je potřeba během studia

Calendar

Harmonogram výuky

Je potřeba dodržovat důležité termíny! 

Chart

Kreditní systém

Je dobré znát obecné zásady a umět si uzpůsobit tempo studia! 

Sheet of paper

Studijní plány

Je nutné splnit všechny zadané předměty!

Pencil

Tiskopisy

Je žádoucí používat připravené formuláře a žádosti!

Studijní programy

Doktorské studijní programy
Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru. 

Magisterské studijní programy
Jsou navrženy jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů. Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi.

Bakalářské studijní programy
Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

Kurzy dalšího vzdělávání
Fakulta nabízí širokou paletu vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, tzv. kurzů. Některé z nich uskutečňují jednotlivá pracoviště fakulty, jiné jsou realizovány prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání. Velký důraz je v poslední době kladen na rozšíření nabídky kurzů pro učitele v praxi (projekt ESF Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách), kteří si potřebují doplnit kvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP).