Osobní údaje

Dne .

Vážení studenti, při kontrole na stud. oddělení bylo zjištěno, že jste si v elektronické přihlášce chybně vyplnili osobní údaje, zejména MÍSTO NAROZENÍ. Je nutná vaše kontrola a oprava těchto údajů v IS STAG (opravte sami). Chybné údaje se tisknou na diplomu i dodatku k diplomu a v IS STAG se generují  do případného navazujícho studia.