Konference - Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Státní oblastní archiv v Litoměřicích a katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si Vás dovolují u příležitosti 100. výročí vzniku Československa pozvat na dvoudenní konferenci Vznik Československa a provincie Deutschböhmen konanou 14. a 15. června 2018 v Liberci pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberce PhDr. Ivana Langra.

Konference se koná v budově P Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Komenského 2, 460 01 Liberec 1.

Program konference

Dospělý a dětský pacient v psychosomatice

Společnost psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci Vás zve na konferenci, jejímž hlavním tématem je Dospělý a dětský pacient v psychosomatice. Hlavní důraz příspěvků bude soustředěn na bio-psycho-sociálních aspekty v různých klinických oborech a na spolupráci medicínských a humanitních oborů při péči o psychosomatické pacienty.

Termín:            1.-3. února 2018
Místo konání:   Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, budova G

Více informací naleznete zde

Konference - "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu"

Památník národního písemnictví - Katedra dějin a didaktiky dějepisu & Katedra hudební výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského -
Západočeské muzeum v Plzni - Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a
pedagogická Technické univerzity v Liberci - Národní muzeum za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádají konferenci: 

"Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.
Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu"

Sympozium se koná v těchto dnech a na těchto místech:
úterý 25. 4. 2016 Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
středa 26. 4. 2016 Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, sál Boženy Němcové
čtvrtek 27. 4. 2016 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1

Program konference naleznete zde.

Mezinárodní vědecká konference - Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání

Dne 17. října 2016 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze se uskuteční Mezinárodní vědecká konference na téma Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání.

Pořadatelé:

 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze;
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie

Mezinárodní konference připomene společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších – dětí v tragickém 20. století.

První blok konference analyzuje pojmy humanity ve vybraných pedagogických koncepcích – u J.A. Komenského, v německém filantropismu a v koncepcích reformně pedagogického hnutí. Druhý blok konference je zaměřen na pamětníky a konkrétní svědectví humanity. Se vzpomínkami na výjimečné projevy lidskosti v době, která často lidskost postrádala, vystoupí jak svědci hrůzných událostí druhé světové války, tak doby pozdější.

Program konference

PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH - 16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost.

Chceme pozvat zájemce o psychosomatickou problematiku ze všech klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, bez nich nemůžeme dosáhnout plné bio-psycho-sociálně orientované péče. Předpokládáme zájem ze strany všeobecných praktických lékařů, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření doporučeného postupu pro pacienty s MUS (medicínsky nevysvětlitelnými symptomy). Praktičtí lékaři představují potenciál pro základní psychosomatickou péči, na kterou by měla navazovat síť psychosomatických pracovišť tak, jak jsme ji začali postupně budovat. Zveme také odborníky všech dalších odborností, psychiatry, neurology, internisty, kardiology, gastroenterology, rehabilitační lékaře, dermatology, revmatology, urology, alergology, pediatry a pedopsychiatry, plicní lékaře, oční lékaře, otorhinolaryngology, gynekology, porodníky, zveme i onkology, algesiology a gerontology, klinické psychology, psychoterapeuty ve zdravotnictví. Ti všichni a mnozí další se setkávají ve svých ordinacích s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickými průběhy nemocí, na které neplatí běžné léčebné postupy, a kterých v naší populaci stále přibývá. Psychosomatická medicína poskytuje těmto nemocným a jejich lékařům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS

INFORMACE:

 • Hlavní téma a název: Psychosomatika v klinických oborech
 • Termín:  9.6.- 11.6. 2016 (od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00)
 • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2, psč. 461 17
 • Jednací jazyk: CZ, simultánní překlad zahraničních přednášek
 • Pořadatelé:
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (V.Chvála)
 • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (M.Podzimek)
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (J.Knop)
 • Přídatné akce: valná hromada SPM ČLS JEP, koncert
 • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

 POZVÁNKA

 

14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci

Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádá 14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci, která se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro).

Pozvánka
Plakát

Konference KVALITA ŽIVOTA 2015

Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2015, která se bude konat 2. a 3. prosince 2015 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.

Cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi českých a slovenských odborníků, věnujících se jednomu z nejvýznamnějších konceptů, popisujících současnou společnost. Druhým cílem je prezentace výsledků práce pracovišť z různých oborů.

Konference proběhne v budově G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí1410/1, Liberec) v zasedací místnosti, 4. podlaží.

Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Další informace o konferenci

Program konference