Přijímací řízení

Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019
Vyhlášené přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ
Lékařské potvrzení pro Bc. studium Tv a Rekreologie, studium NMgr. oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy
Upřesnění portfolia pro zájemce o studium kombinovanou formou (pro 1. st. ZŠ)

 

Ucházím se o studium, co mám dělat?

Základní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Obecné podmínky přijímacího řízení

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 31. 8. 2018
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).